CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Wersja dla branży Security


System CLAPS doskonale sprawdza się w zarządzaniu usługami charakterystycznymi dla branży Security:

Ponadto, konstrukcja systemu umożliwia błyskawiczne sporządzenie raportów wynikających z obowiązków nałożonych przez MSW:


Z uwagi na fakt, iż dane w CLAPS są na bieżąco aktualizowane, raporty te są zawsze aktualne, bez jakiejkolwiek dodatkowej ingerencji ludzkiej pracy.


WPA - elektroniczna Księga Realizacji umowy

Księga Realizacji Umowy w systemie CLAPS generuje się całkowcie automatycznie, nie wymaga jakichkolwiek działań innych niż wprowadzenie umowy i ewidencjonowanie grafików dla obiektu.

  

WPA - elektroniczny Rejestr zawartych umów

Jest to rejestr danych w formie zgodniej w wymaganiami Rozporządzenia MSW będący pochodną Rejestru Umów w systemie CLAPS dla usług objętych tymi wymaganiami.

WPA - elektroniczny Rejstr wydanych i zwróconych legitymacji ...

Jest to bardzo wygodny i użyteczny rejestr, pozwalający zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSW, prowadzić rejestr regitymacji wraz z pełnym logiem zmian.
Dodatkowo, z niniejszego rejestru można szybko i wygodnie drukować legitymacje dla pracowników w formie zgodnej z Rozporządzeniem MSW, np. POF, KPOF, KPZT, itp

      

  

Powrót »