CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Planowanie czasu pracy


Ważny moduł administracyjno-operacyjny umożliwiający, z jednej strony błyskawiczne zbudowanie harmonogramu wykonania usługi na podstawie warunków zawartych w umowie z kontrahentem, a z drugiej strony przeprowadzenie szczegółowej analizy przychodów oraz kosztów danej umowy, czyli pokazanie rentowności. Wszelkie analizy i wykresy są aktualizowane na bieżąco, po każdej modyfikacji.


Planowanie czasu pracy w innowacyjny sposób


Szybka informacja o zasobach osobowych


Błyskawiczna analiza obiektu i zasobów


Wygodna analiza dostępnych limitów urlopowych czy analiza kosztu pracy


Ciągła kontrola poprawności zaplanowanych grafików, detekcja ostrzeżeń i restrykcji


Analiza wszystkich składników wynagrodzeń

Powrót »