CLAPS

Common Leading Advanced Planning System

Największym wyzwaniem, jest zarządzanie kosztami na właściwym etapie … czyli zanim powstaną ...


Budowa systemu


Specyfika konstrukcji systemu CLAPS wynika z przeniesienia środka ciężkości w zarządzaniu firmą z poziomu powszechnie dostępnych programów do prowadzenia firmy (magazyn kadry/płace, system księgowy) na poziom umowy z kontrahentem, która to jest naturalnym punktem wyjścia działań operacyjnych w firmie jak i dla podmiotów powiązanych oraz firm współpracujących.


Struktura organizacyjna

Pełna parametryzacja struktury organizacyjnej w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem wszystkich firm w holdingu.


Lista lokalizacji wykonywanych usług

Aby rozpocząć pracę z umową, należy jej odpowiednie ogniwa połączyć z właściwymi lokalizacjami.

Lista lokalizacji - parametry sterujące położeniem w strukturze

Każda z lokalizacji posiada pewne parametry, które determinują jej położenie w strukturze firmy. Parametry te określają zakres wymaganych uprawnień do zarządzania wybraną usługą (lokalizacją).

Powrót »